Sərgi - Jiangsu Hicreate Entertainment Co., Ltd.
  • bg

Sərgi

2017.10 Honq Konq Meqa şousu

2017-10(1)
2017-10(2)

2018.4 Honqkonq Hədiyyə və Premium Şousu

2018-4(1)
2018-4(2)
2018-4(3)

2018.10 Honq Konq Meqa şousu

2018-10(1)
2018-10(2)
2018-10(3)
2019.4

2019.4 Honqkonq Hədiyyə və Premium Şousu

2019.10

2019.10 Honq Konq Meqa şousu

2020-1

2020.1 Nürnberq Beynəlxalq Oyuncaq Sərgisi